Teams

V3 Esports


Oyuncular

Takma ad: viviD
Isim: Han, Gi-hun
Menşei: Bilinmeyen
viviD (Han, Gi-hun)
Takma ad: Paz
Isim: Sasaki, Shiro
Menşei: Bilinmeyen
Paz (Sasaki, Shiro)
Takma ad: YutoriMoyashi
Isim: Noguchi, Yuta
Menşei: Bilinmeyen
YutoriMoyashi (Noguchi, Yuta)
Takma ad: baby
Isim: Kim, Dongwoo
Menşei: Bilinmeyen
baby (Kim, Dongwoo)
Takma ad: Neo
Isim: Ji-won, Mun
Menşei: Bilinmeyen
Neo (Ji-won, Mun)
Takma ad: Smile
Isim: Won, Jong-ha
Menşei: Bilinmeyen
Smile (Won, Jong-ha)
Takma ad: Recap
Isim: Yamazaki, Norifumi
Menşei: Japan
Recap (Yamazaki, Norifumi)
Takma ad: Baby
Isim: Dong-woo, Kim
Menşei: South Korea
Resim Yok
Takma ad: Ace
Isim: Mugita, Kotoji
Menşei: Japan
Ace (Mugita, Kotoji)