Teams

Suning


Oyuncular

Takma ad: SwordArT
Isim: Hu, Shuo-Chieh
Menşei: Taiwan
SwordArT (Hu, Shuo-Chieh)
Takma ad: SofM
Isim: Le, Quang-Duy
Menşei: Vietnam
SofM (Le, Quang-Duy)
Takma ad: Angel
Isim: Tao, Xiang
Menşei: China
Angel (Tao, Xiang)
Takma ad: Biubiu
Isim: Yu, Lei-Xin
Menşei: Bilinmeyen
Biubiu (Yu, Lei-Xin)
Takma ad: Weiwei
Isim: Wei, Bo-Han
Menşei: Bilinmeyen
Weiwei (Wei, Bo-Han)
Takma ad: bin
Isim: Ze-Bin, Chen
Menşei: China
bin (Ze-Bin, Chen)
Takma ad: Assum
Isim: ,
Menşei: Bilinmeyen
Resim Yok