Teams

MVP


Oyuncular

Takma ad: HaMa
Isim: Oh, Hyun-sik
Menşei: South Korea
HaMa (Oh, Hyun-sik)
Takma ad: Garden
Isim: Jeong-won, Seo
Menşei: South Korea
Garden (Jeong-won, Seo)
Takma ad: Revenger
Isim: Kyu-seok, Kim
Menşei: South Korea
Revenger (Kyu-seok, Kim)