Players

Isim: Jiang, Yu Lun
Takma ad: YuLun
Menşei: Bilinmeyen
YuLun (Jiang, Yu Lun)

Team:
Dragon Gate Team