Players

Isim: Takahashi, Yuki
Takma ad: Yuki
Menşei: Japan
Seks: erkek
Yuki (Takahashi, Yuki)

Team:
Rascal Jester

Eski takımlar:
Rascal Jester