Players

Takma ad: Yoshino
Menşei: Vietnam
Yoshino (, )

Team:
GAM Esports