Players

Isim: Yu-Xuan, Zhang
Takma ad: YanXuan
Menşei: China
YanXuan (Yu-Xuan, Zhang)