Players

Isim: Yang, Gwangyu
Takma ad: Gaeng
Menşei: Bilinmeyen
Gaeng (Yang, Gwangyu)

Team:
DetonatioN FocusMe