Players

Isim: Jing, Liao
Takma ad: xlanpang
Menşei: China
xlanpang (Jing, Liao)