Players

Isim: Yu-Ze, Zhang
Takma ad: X41007
Menşei: Bilinmeyen
X41007 (Yu-Ze, Zhang)

Team:
SDXGaming