Players

Isim: Peng, Zhou
Takma ad: Wuyou
Menşei: Bilinmeyen
Wuyou (Peng, Zhou)

Team:
Scorpio Game