Players

Isim: Dai-Zhi, Yang
Takma ad: Wisdomz
Menşei: Bilinmeyen
Wisdomz (Dai-Zhi, Yang)