Players

Isim: Kleiotis , Christoforos
Takma ad: Warrior Lady
Menşei: Greece
Warrior Lady (Kleiotis , Christoforos)

Team:
Different Dimension