Players

Isim: Han, Gi-hun
Takma ad: viviD
Menşei: Bilinmeyen
viviD (Han, Gi-hun)

Team:
V3 Esports