Players

Isim: Wen-Xuan, Ling
Takma ad: Truth
Menşei: Bilinmeyen
Truth (Wen-Xuan, Ling)

Team:
WZEsportsclub