Players

Isim: Wang, Zhi-Peng
Takma ad: Spunk
Menşei: China
Spunk (Wang, Zhi-Peng)

Team:
eStar Young