Players

Isim: Pacelik, Piotrek
Takma ad: SlodkaPanda
Menşei: Poland
Resim Yok

Team:
Team Refuse