Players

Isim: Shinmori, Sho
Takma ad: Shinmori
Menşei: Japan
Shinmori (Shinmori, Sho)

Team:
7th heaven