Players

Isim: Yu-Qi, Zhang
Takma ad: Shark
Menşei: Bilinmeyen
Shark (Yu-Qi, Zhang)

Team:
Suning-S