Players

Isim: Dvoretskiy, Vladlen
Takma ad: Saviour
Menşei: Russia
Saviour (Dvoretskiy, Vladlen )

Team:
Sector One