Players

Isim: Wen, Fu-Hua
Takma ad: Rio
Menşei: China
Rio (Wen, Fu-Hua)