Players

Isim: Park, Sang Kyun
Takma ad: Ringer
Menşei: Bilinmeyen
Resim Yok

Team:
Team Coast