Players

Isim: Kyu-seok, Kim
Takma ad: Revenger
Menşei: South Korea
Revenger (Kyu-seok, Kim)

Team:
MVP