Players

Isim: Guo-yu, Hou
Takma ad: Otto
Menşei: China
Otto (Guo-yu, Hou)