Players

Isim: Muñoz, Óscar
Takma ad: Oscarinin
Menşei: Bilinmeyen
Oscarinin (Muñoz, Óscar)

Team:
G2 Arctic