Players

Isim: Su, Yu Chen
Takma ad: NaiG
Menşei: Bilinmeyen
NaiG (Su, Yu Chen)