Players

Isim: Yoo, Nae-hyun
Takma ad: NaeHyun
Menşei: Republic of Korea
Seks: erkek
NaeHyun (Yoo, Nae-hyun)

Sosyal medya:
Steam

Team:
Kingzone Dragonx (Republic of Korea)

Eski takımlar:
Origen (Spain)
Kingzone Dragonx (Republic of Korea)
Crew E-Sports Club
ES Sharks