Players

Isim: Yu-Hui, Jiang
Takma ad: MaxPower
Menşei: China
MaxPower (Yu-Hui, Jiang)