Players

Isim: Jian-Xiang, Zhang
Takma ad: lxz
Menşei: Bilinmeyen
lxz (Jian-Xiang, Zhang)

Team:
D7G