Players

Isim: Zhu, Xiao-long
Takma ad: Loong
Menşei: China
Loong (Zhu, Xiao-long)