Players

Isim: Kobayashi, Yuya
Takma ad: Lem0n
Menşei: Japan
Seks: erkek
Lem0n (Kobayashi, Yuya)

Team:
Rascal Jester

Eski takımlar:
Pentagram (Japan)
Rascal Jester