Players

Isim: Huang, Zhen-Yang
Takma ad: Laba
Menşei: Taiwan
Laba (Huang, Zhen-Yang)