Players

Isim: Zhen-Shuo, Dong
Takma ad: kun
Menşei: Bilinmeyen
kun (Zhen-Shuo, Dong)

Team:
VICTORIOUSGAMING