Players

Isim: Đăng Khương, Lê Võ
Takma ad: KingJ
Menşei: Vietnam
KingJ (Đăng Khương, Lê Võ)