Players

Isim: Hung, Hao-Hsuan
Takma ad: Karsa
Doğum tarihi: 1997-02-14
Menşei: Taiwan
Seks: erkek
Karsa (Hung, Hao-Hsuan)

Sosyal medya:
Steam
Facebook

Team:
Royal Never Give Up (China)
Lms All-Stars

Eski takımlar:
Royal Never Give Up (China)
Flash Wolves (Taiwan)
Lms All-Stars
Lms All-Stars
Team Ice All-Stars