Players

Isim: Edlund, Elias
Takma ad: Kakan
Menşei: Bilinmeyen
Kakan (Edlund, Elias)

Team:
Diabolus Esports