Players

Isim: Kai Sheng, Ke
Takma ad: K
Menşei: Taiwan
Seks: erkek
K (Kai Sheng, Ke)

Team:
Mad Team

Eski takımlar:
Wayi Spider
Mad Team