Players

Isim: Dong-Min, Jiang
Takma ad: JDM
Menşei: Bilinmeyen
JDM (Dong-Min, Jiang)

Team:
Scorpio Game