Players

Isim: Pigulev, Ilya
Takma ad: ItsCortez
Menşei: Ukraine
ItsCortez (Pigulev, Ilya)

Team:
Dragon Army