Players

Isim: Zi-Ang, Yang
Takma ad: irma
Menşei: China
irma (Zi-Ang, Yang)

Team:
eStar Young