Players

Isim: Quách , Đăng Phi
Takma ad: Heaven
Menşei: Vietnam
Heaven (Quách , Đăng Phi)

Team:
Cherry Gaming