Players

Isim: Cho, Jae-hwan
Takma ad: H0R0
Menşei: South Korea
H0R0 (Cho, Jae-hwan)