Players

Isim: Zhang, Wei-Jian
Takma ad: Guxi
Menşei: China
Guxi (Zhang, Wei-Jian)

Team:
Triumphant Song Gaming