Players

Isim: Wang, Xiao
Takma ad: godlike
Menşei: China
godlike (Wang, Xiao)

Team:
LMQ