Players

Isim: Sato, Yoshimasa
Takma ad: Gariaru
Menşei: Bilinmeyen
Gariaru (Sato, Yoshimasa)

Team:
AXIZ