Players

Isim: Lin-Jiang, Shi
Takma ad: Deceit
Menşei: China
Deceit (Lin-Jiang, Shi)