Players

Isim: Tuấn Kiệt, Trương
Takma ad: Darrys
Menşei: Vietnam
Darrys (Tuấn Kiệt, Trương)