Players

Isim: Jin-Hong, Zhang
Takma ad: coffee
Menşei: Bilinmeyen
coffee (Jin-Hong, Zhang)

Team:
D7G