Players

Isim: Peng-Yuan, Zhou
Takma ad: chenlun17
Menşei: Bilinmeyen
chenlun17 (Peng-Yuan, Zhou)

Team:
LNGEsports