Players

Isim: Zhuravlyov, Oleg
Takma ad: Charger
Menşei: Russia
Charger (Zhuravlyov, Oleg)

Team:
Vega Squadron